Event Details

  • Start Time 00:00
  • End Time 00:00
Topics Speakers Time Venue
REGISTRACIJA UČESNIKA 09:00- 09:30
OTVARANJE KONFERENCIJE 10:00-10:15
WOW TRENUTAK 10:15-11:30
KAFE PAUZA Powered by Omcafe 11:30 -12:00
DUEL 1: LJUDI u svijetu savremenih tehnologija? 12:00-12:40
Experience Talk 12:40 - 13:00
KEY NOTE SPEAKER: Kuda ide marketing sada kada postoji nešto inteligentnije od ljudi? 13:00 - 13:30
FITNESS BRAKE Powered by PROTEINI.SI 13:30 - 14:00
Business talk 14:00 - 14:20
PANEL: BIZNIS regiona u svijetu savremenih tehnologija? 14:20 - 15:20
Pauza za ručak 15:20 - 16:15
Regulation talk 16:15 - 16:35
PANEL: POLITIKE regiona u svijetu savremenih tehnologija? 16:35 - 17:15
WOW TALK 17:15 - 18:30
SLOBODNE AKTIVNOSTI 18:30 - 21:00
AFTER PARTY SA SAVOM VUKOVIĆEM 21:00 - 01:00