CEO MF Banke, BIH

Bojan Luburić

Predsjednik uprave MF banke a.d. Banja Luka od februara 2019. godine. Za člana Uprave MF banke imenovan u aprilu 2017. godine. MF banci se pridružio u novembru 2010. godine. Prije toga, radio u Procredit banci d.d. Sarajevo. Predvodio razvoj i implementaciju novih proizvoda i usluga MF banke. Inicirao proces digitalne transformacije.

    Sva učešća od: Bojan Luburić

    • 14:20 - 15:20

      PANEL: BIZNIS regiona u svijetu savremenih tehnologija?

      2023-12-12   SANJA MIOVČIĆ (Vijeće stranih investitora, Izvršna direktorica, BiH) NEDA DRVAR (BLP, Direktorka, BiH) MILOŠ BOŠNJAKOVIĆ (LYKOS METALS LIMITED, Managing Director and CEO) BOJAN