LYKOS METALS LIMITED, Managing Director and CEO

Miloš Bošnjaković

je već poznato ime u svijetu međunarodnih kompanija koje se bave identifikacijom i komercijalizacijom projekata mineralnih sirovina na Balkanu. Dvojni je državljanin Australije i Bosne i Hercegovine, trenutno na čelu australijske kompanije Lykos Metals Ltd. i njene podružnice Lykos Balkan Metals d.o.o. Bijeljina, prvoj i jedinoj kompaniji iz Republike Srpske koja je listirana na australijskoj (ASX) berzi.Suosnivač je i bivši direktor Adriatic Metals plc (Eastern Mining) kompanije listirane na australijskoj (ASX) i londonskoj (LSE) berzi.

    Sva učešća od: Miloš Bošnjaković

    • 14:20 - 15:20

      PANEL: BIZNIS regiona u svijetu savremenih tehnologija?

      2023-12-12   SANJA MIOVČIĆ (Vijeće stranih investitora, Izvršna direktorica, BiH) NEDA DRVAR (BLP, Direktorka, BiH) MILOŠ BOŠNJAKOVIĆ (LYKOS METALS LIMITED, Managing Director and CEO) BOJAN