Ekonomista i redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji, SRB

Miodrag Zec

Rođen je 20.1.1952. godine u Knežici, BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Prijedoru sa odličnim uspehom. Na Ekonomski fakultet u Beogradu upisao se školske 1971/72. godine, a diplomirao je 1975. godine sa prosečnom ocenom 9,20. Postdiplomske studije na kursu PRIVREDNI RAZVOJ – POLITIKA PRIVREDNOG RAZVOJA započeo je školske 1975/76. g. i položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9,20. Magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U periodu 1975-85. radio je na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci kao asistent, a potom kao docent na predmetu Politička ekonomija i Savremeni privredni sistemi.

    Sva učešća od: Miodrag Zec

    • 17:15 - 18:30

      WOW TALK

      2023-12-12 Da li ćemo kao čovječanstvo propasti? prof. MIODRAG ZEC (Ekonomista i redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji, SRB) DANIJEL PETROVIĆ (WOW Agency, CEO)