Izvršna direktorica Vijeća stranih investitora, BIH

Sanja Miovčić

obavlja funkciju izvršne direktorice u Foreign Investors Council (FIC) – Vijeću/Savjetu stranih investitora Bosne i Hercegovine od 2016. godine. FIC je najznačajnija nezavisna poslovna asocijacija koja od 2006. godine aktivno aktivno promoviše i razvija predvidljivo, konkurentno i održivo poslovno okruženje kroz otvoreni dijalog s vlastima i drugim relevantnim partnerima. FIC danas okuplja 70 stranih i domaćih kompanija koje su investirale više od 9 milijardi KM i zapošljavaju više od 20.000 radnika.

    Sva učešća od: Sanja Miovčić

    • 14:20 - 15:20

      PANEL: BIZNIS regiona u svijetu savremenih tehnologija?

      2023-12-12   SANJA MIOVČIĆ (Vijeće stranih investitora, Izvršna direktorica, BiH) NEDA DRVAR (BLP, Direktorka, BiH) MILOŠ BOŠNJAKOVIĆ (LYKOS METALS LIMITED, Managing Director and CEO) BOJAN