Menadžer za promociju, komunikaciju i saradnju sa elektroprivredama u okruženju pri kabinetu generalnog direktora Elektroprivrede RS, BIH

Vedran Škoro

Rođen u Mostaru 1965. godine, gdje se završio osnovnu i srednju školu. Studirao je građevinu na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u rodnom gradu. Zvanje diplomirani inženjer građevine konstruktivno – izvođački smjer stiče 1990. godine. Uprkos sticanju zvanja, već više od 28 godina se bavi se  novinarstvom. Novinarstvom se počeo baviti u maju 1992. godine, a od pozicije saradnika do direktora programa, prošao je sve stepenice – od novinara saradnika, do novinara, urednika, šefa Deska do direktora programa Javnog servisa.

    Sva učešća od: Vedran Škoro

    • 16:35 - 17:15

      PANEL: POLITIKE regiona u svijetu savremenih tehnologija?

      2023-12-12 DRAŠKO STANIVUKOVIĆ  (gradonačelnik Banja Luke) MILOŠ STEVANOVIĆ (advokat) DENIS ŠULIĆ (ministar trgovine i turizma Republike Srpske) DENIS TURKANOVIĆ (direktor Agencije za informaciono komunikacione tehnologije)